Ekologie - další

Žáci i rodiče žáků naší školy se zapojují do projektů na pomoc životnímu prostředí. Každoročně jsou dvakrát za školní rok pořádány soutěže třídních kolektivů ve sběru starého papíru. Žáci školy se snaží i třídit odpad. Na chodbách jsou umístěny sběrné nádoby na plasty a papír.

U hlavního vchodu školy jsou umístěny sběrné boxy na prázdné tiskové kazety, na použitá osvětlovací zařízení a použité baterie a akumulátory. Pokud chcete přispět životnímu prostředí můžete tento použitý materiál odevzdat kdykoliv ve dnech školního vyučování od 6:30 do 17:00 hodin. Bližší informace, co do sběrných boxů patří a nepatří, získáte na stránkách jednotlivých projektů. 

Má to smysl

Sběr prázdných tiskových kazet

Web projektu
 

Ekolamp

Zpětný odběr osvětlovacích zařízení

Web projektu
 

Ecobat

Zpětný odběr přenosných baterií

Web projektu