Informace k začátku školního roku 2023/2024

Publikováno: 29. 8. 2023, Autor: Administrátor

Vážení rodiče, milí žáci, přinášíme prvotní informace ke školnímu roku 2023/2024.


Prvním dnem školního vyučování je pondělí 4. 9. 2023.

  • Pro žáky 1. tříd a děti přípravné třídy je sraz před hlavním vstupem do školy v 8:25 hodin.
  • Pro žáky 2. - 9. tříd začíná vyučování v 8:00 hodin. Vstup do školy je možný od 7:40 hodin.
  • Žáci, kteří přestupují do vyššího ročníku naší školy, se budou hlásit u hlavního vchodu školy nebo v ředitelně v 7:45 hodin, kde jim bude oznámeno, kterou třídu budou navštěvovat. Služba je odvede do příslušné třídy.

Informace k 1. týdnu

1. třídy + přípravné třídy - informace pro první dny
2. - 9. třídy - informace pro první dny

Rozdělení žáků do 1. tříd programu s prvky Začít spolu
Rozdělení žáků a dětí je zveřejněno podle přidělených registračních čísel u zápisu.

Základní informace pro školní rok 2023/2024

Základní informace rodičům žáků školy pro školní rok 2023/2024

Školní družina a školní jídelna

Směrnice, kterou se stanoví podmínky úplaty ve školní družině ve školním roce 2023/2024
Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny ve školním roce 2023/2024
Přihláška do školní družiny
Program s prvky Začít spolu
Program Montessori

Přihláška k odběru obědů
Provozní řád školní jídelny

Přejeme úspěšný školní rok.