Informace o zápisu v ZŠ a MŠ Na Beránku

Publikováno: 21. 4. 2017, Autor: Administrátor

Zápis do prvních tříd Na Beránku vzbudil bouřlivé reakce různých zájmových skupin, proto vydáváme oficiální stanovisko vedení školy k této situaci.


Do školy se tradičně hlásí více dětí, než můžeme přijmout. K zápisu do prvního ročníku se ve školním roce 2014/2015 dostavilo ze školského obvodu ZŠ 72 dětí se zájmem o program Začít spolu a 10 dětí se zájmem o program Montessori, ve školním roce 2015/2016 77 dětí se zájmem o program Začít spolu a 10 dětí se zájmem o program Montessori a ve školním roce 2016/2017 68 dětí se zájmem o program Začít spolu a 34 dětí se zájmem o program Montessori. V těchto počtech nejsou uvedeny děti, které neměly trvalé bydliště v příslušném školském obvodu.

Dne 18.4. dokonce obdržel ředitel školy kopii petice s názvem „za rozšíření prostor pro žáky s programem MONTESSORI na ZŠ Na Beránku“, určené starostovi MČ Prahy 12 Milanu Maruštíkovi.

V této petici jsou obsaženy zavádějící údaje, protože se nikdo z autorů petice na popisované skutečnosti u vedení školy neinformoval:

 • „dochází sem pouze kolem 700 žáků“
  V současné době navštěvuje školu 765 žáků.
 • „ Na školní rok 2017/2018 je již teď přes 150 žádostí o zařazení dítěte do Montessori programu“.
  Ve skutečnosti vedení eviduje pouze 74 těchto žádostí do prvního ročníku a 5 žádostí o zařazení do vyšších ročníků programu Montessori.
 • „o program s prvky Začít spolu zdaleka takový zájem není“
  Vedení školy eviduje v tuto chvíli 102 žádostí o zařazení do programu s prvky Začít spolu do prvního ročníku a 9 žádostí do vyšších ročníků.
 • „zájemci, co se nedostali do Montessori jsou nuceni nastoupit do Začít spolu.“
  Vedení školy pouze nabízí možnost zařazení do programu s prvky Začít spolu. Ze 74 dětí, pro které zákonní zástupci uvedli přednostní zájem o zařazení do programu Montessori, u 35 z nich uvedli, že v případě nepřijetí do Montessori programu, chtějí být zařazeni do programu Začít spolu.

O přijetí do ZŠ Na Beránku je již tradičně velký zájem, ale dle obecně závazné vyhlášky č.17/2016 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 přijímá k základnímu vzdělávání především žáky ze svého školského obvodu, jejich počet se stále zvyšuje. Rodiče se zajímají o oba programy. Vzhledem k současné naplněnosti školy a reálného výhledu na příští tři roky nelze přijmout všechny zájemce, protože kapacita školy bude do tří let naplněna.