Informace strávníkům k závěru školního roku

Publikováno: 13. 6. 2018, Autor: Administrátor

Odhlášky obědů žákům 9. ročníku a těm, kteří ukončí školní docházku na naší škole, je možné provádět do 22. června 2018.


V případě nemoci žáků, kteří ukončují docházku a nemají již možnost provést odhlášku, je možné si od 25. června obědy vyzvedávat do přinesených nádob v čase od 12:00 do 13:00 u výdejního okénka ve školní jídelně. (Oběd je vydán na talíři, strávník si na určeném místě oběd přendá do svých nádob.)

Ukončení stravování v 9. ročníku je provedeno automaticky a není nutné odhlášení.

V případě ukončení stravování v jiném ročníku je nutné odhlášení provést písemně k rukám vedoucí školní jídelny do 22. června 2018.