Jak znáš svoji školu

Publikováno: 07. 4. 2016, Autor: Marcela Lazurková

Soutěž proběhla  v úterý 29.3. oranžovém a hnědém oddělení. Družstva byla složena ze dvou nebo tří členů.


Žáci soutěžili ve znalostech týkajících se naší školy. Ukázalo se, že znají školu opravdu dobře, neboť výsledky soutěže byly velmi vyrovnané. Žáci se vyznají  nejen v celé soustavě budov a tříd, ale také znají vedení celé školy.  Smyslem celé soutěže bylo upevnění kladného vztahu ke škole a ověření si svých znalostí týkajících se naší školy. Všem zúčastněným gratulujeme. Všem se nám to velice líbilo.

Lukáš Vlček