KALIBRO - 2012/2013 - 5. ročník

Autor: Administrátor

ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 se již posedmnácté zúčastnila testování v dlouhodobém evaluačním projektu KALIBRO. Tradičních testů se zúčastnili všichni přítomní žáci 5.ročníku. Testy jsou tvořeny tak, aby 100 % úspěšnosti dosáhlo pouze několik jedinců z celé ČR. Bohužel účast škol v tomto dobrovolném projektu v posledních letech klesá, v letošním roce se zúčastnilo testů z českého jazyka a matematiky cca 4000 žáků, v ostatních testech byla účast ještě slabší. Z tohoto důvodu jsme se letos zapojili pouze do testů z českého jazyka a matematiky.

 

5. ročník 2012/2013

Průměrná úspěšnost v % Umístění školy v decilech úspěšnosti
ZŠ v ČR
Na Beránku
Porovnání
Český jazyk 67,3 66,2 - 2,1 6. desetina škol
Matematika 49,2 45,5 - 3,7 6. desetina škol

 

Nejúspěšnější žáci školy

Český jazyk: Markéta Simotová - 91,0; Tomáš Svetič - 88,5; Pavlína Novotná - 80,8; Michaela Paletová - 80,8; Vanda Plaštiaková - 80,8
Matematika: Julie Kristýna Balážová - 80,8; Lukáš Felix - 76,9; Jaroslav Macas - 76,9; Michaela Paletová - 76,9; Matyáš Grohman - 73,1; Ema Plaštiaková - 73,1;