KALIBRO - 2013/2014 - 5. ročník

Autor: Administrátor

ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 se již poosmnácté zúčastnila testování v dlouhodobém evaluačním projektu KALIBRO. Tradičních testů se zúčastnili všichni přítomní žáci 5.ročníku. Testy jsou tvořeny tak, aby 100 % úspěšnosti dosáhlo pouze několik jedinců z celé ČR. Bohužel účast škol v tomto dobrovolném projektu v posledních letech klesá, v letošním roce se zúčastnilo testů z českého jazyka a matematiky cca 4500 žáků, testu z anglického jazyka cca 3600 žáků, v ostatních testech byla účast ještě slabší. Z tohoto důvodu jsme se letos zapojili pouze do testů z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka.

 

5. ročník 2013/2014

Průměrná úspěšnost v % Umístění školy v decilech úspěšnosti
ZŠ v ČR
Na Beránku
Porovnání
Český jazyk 64,1 66,7 + 2,6 3. desetina škol
Matematika 54,3 59,9 + 5,6 3. desetina škol
Anglický jazyk 53,7 54,4 + 0,7 4. desetina škol

 

Nejúspěšnější žáci školy

Český jazyk: Jakub Hadač - 84,7; Jan Jedlička - 84,7; Ondřej Kozák - 84,7
Matematika: Štěpán Holejšovský - 100; Jakub Hadač - 95,8; Adam Brotánek - 93,8
Anglický jazyk: Jan Jedlička - 85,2; Petra Kubrová - 83,2; Ondřej Kozák - 82,8