KALIBRO - 2013/2014 - 9. ročník

Autor: Administrátor

ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 se již poosmnácté zúčastnila testování v dlouhodobém evaluačním projektu KALIBRO. Tradičních testů se zúčastnili všichni přítomní žáci 9.ročníku. Testy jsou tvořeny tak, aby 100 % úspěšnosti dosáhlo pouze několik jedinců z celé ČR. Bohužel účast škol v tomto dobrovolném projektu v posledních letech klesá, v letošním roce se zúčastnilo testů z českého jazyka a matematiky cca 2900 žáků, testu z anglického jazyka cca 2200 žáků, v ostatních testech byla účast ještě slabší. Z tohoto důvodu jsme se letos zapojili pouze do testů z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka.

 

9. ročník 2014/2015

Průměrná úspěšnost v % Umístění školy v decilech úspěšnosti
ZŠ v ČR
Na Beránku
Porovnání
Český jazyk 67,3 68,4 + 1,1 3. desetina škol
Matematika 46,4 46,1 - 0,3 5. desetina škol
Anglický jazyk 61,0 60,6 - 0,4 5. desetina škol

 

Nejúspěšnější žáci školy

Český jazyk: Lucie Guštarová - 89,9; Veronika Wodere - 85,1; Stanislav Janovský - 83,6
Matematika: Jakub Doubek - 83,9; Ondřej Schwank - 69,6; Lucie Guštarová - 66,9
Anglický jazyk: Jakub Malík - 81,5; Barbora Šimůnková - 79,1; Jakub Doubek - 77,6