KALIBRO - 2014/2015 - 9. ročník

Autor: Administrátor

ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 se již podevatenácté zúčastnila testování v dlouhodobém evaluačním projektu KALIBRO. Tradičních testů se zúčastnili všichni přítomní žáci 9.ročníku. Testy jsou tvořeny tak, aby 100 % úspěšnosti dosáhlo pouze několik jedinců z celé ČR. Bohužel účast škol v tomto dobrovolném projektu v posledních letech klesá, v letošním roce se zúčastnilo testů z českého jazyka a matematiky cca 2600 žáků, testu z anglického jazyka cca 1100 žáků, v ostatních testech byla účast ještě slabší. Z tohoto důvodu jsme se letos zapojili pouze do testů z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka.

 

9. ročník 2014/2015

Průměrná úspěšnost v % Umístění školy v decilech úspěšnosti
ZŠ v ČR
Na Beránku
Porovnání
Český jazyk 61,2 64,9 + 3,7 1. desetina škol
Matematika 42,0 40,5 - 1,5 5. desetina škol
Anglický jazyk 68,1 68,4 + 0,3 5. desetina škol

 

Nejúspěšnější žáci školy

Český jazyk: Adéla Kuncová - 86,9; Myriam Zápalová - 80,7; Magdalena Holá - 78,4
Matematika: Jan Piták - 80,5; Nikola Vašáková - 70,5; Adéla Kuncová - 70,5
Anglický jazyk: Myriam Zápalová - 96,0; Adéla Kuncová - 94,0; Nikola Vašáková - 93,8; Anna Pomelniková - 93,8