Kluby anglického jazyka

Klub anglického jazyka je organizován v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně pro žáky 1. a 2. tříd v rámci jejich třídních kolektivů. Tento klub je pro žáky zdarma. Od třetí třídy pak navazuje výuka anglického jazyka zařazená ve školním vzdělávacím programu. Děti se v klubu seznamují s jazykem formou her, písniček, říkadel. Většinou klub navštěvují všichni žáci dané třídy.