Zájmová činnost - Kroužky

Školské zařízení Kroužky organizuje na naší škole množství zájmových kroužků. Vedoucími těchto kroužků jsou ve většině případů pedagogičtí pracovníci naší školy. 

Nabídka kroužků pro školní rok 2020/2021

On-line přihlašování na kroužky

Otevřené kroužky ve školním roce 2020/2021

Středisko volného času Kroužky pro děti nabízí letní tábory 2021 bez rizika.

Nabídka letních táborů 2021

Informační leták