Zájmová činnost - Kroužky

Školské zařízení Kroužky organizuje na naší škole množství zájmových kroužků. Vedoucími těchto kroužků jsou ve většině případů učitelé naší školy. Činnost kroužků začíná od 1. října 2019. Přihlášku s nabídkou kroužků obdrželi žaci ve škole v prvních dnech nového školního roku.

Nabídka kroužků pro školní rok 2019/2020