Kouzlení 7.B

Publikováno: 09. 4. 2017, Autor: Lidmila Pektorová

Pokusy se skleničkou

Dne 5. dubna, o hodině slohu jsme dělali pokusy podle mnicha Józsefa Övegeseho se skleničkou, vodou a dalšími pomůckami.


První pokus spočíval v tom, že jsme naplnili skleničku vodou, přiložili jsme na ni papír, na který jsme zatlačili dlaní, obrátili skleničku, opatrně odsunuli ruku a voda díky vnějšímu tlaku nevytekla.

Druhý, o něco obtížnější pokus, byl téměř stejný. Skleničku jsme naplnili vodou až po okraj, přiložili na hrdlo papír, připevnili ho gumičkou, probodali špendlíkem, skleničku otočili a kupodivu, voda nevytekla. Pokud jsme však skleničku nenaklonili, jako zástupce mojí skupinky. I on ale na svoji chybu přišel a napravil ji.

K třetímu a podle mého k nejzajímavějšímu pokusu, jsme potřebovali obvazovou gázu (k mému velkému překvapení to byl obyčejný obvaz). Tentokrát jsme na prázdnou skleničku přiložili již zmíněný obvaz a obvázali jej gumičkou. Po této nenáročná akci jsme do skleničky napustili vodu. K naplněné skleničce jsme přiložili dva papíry, skleničku obrátili hrdlem vzhůru a hlavně jsme ji drželi ve vodorovné pozici. Po tomto úkonu následovalo opatrné sundání papíru a k mému překvapení i poté voda nevytekla.

Tato hodina češtiny byla velice dobře strávená a těším se na další kouzla. Myslím, že panu Övegesemu se zdařily a už se těším, až doma předvedu nějaké jiné jeho kousky.

Jakub Machát a Žaneta Marušová