Kroužek - Robotika s Legem - 2023

Publikováno: 11. 9. 2023, Autor: Administrátor

Kroužek se bude konat každý čtvrtek od 5.10. v čase od 14:00 do 15:00.


Kroužek LEGO robotiky učí a rozvíjí:
- programování, logiku a analytické myšlení
- kreativitu a spolupráci v týmu
- matematické myšlení, chápání fyzikálních a mechanických jevů
- 3D prostorovou představivost

Výuka LEGO robotiky probíha se sadami WeDo 2.0 a Mindstorms jednou týdně. Děti mají taky k dispozici tablety s programovacím prostředím. Projektové dny připravujeme tematicky dle potřeb a časového rozsahu. Na výběr je spektrum témat: malý vědec, moderní město, ZOO, ekologie, umění a vesmír. Děti se seznámí s tématem, postaví robota dle manuálu, či zadání a poté jej programují a testují hrou. Lekce jsou zábavnou, inspirativní a edukativní formou stavěny na konceptu S.T.E.A.M. Education, tj. Science - Technology - Engineering - Art - Mathematics tj. věda - technologie - inženýrství - umění a matematika. V lekcích pro základní školy je kladen důraz na diskuzi, návrh řešení, analýzu zadání a kooperaci mezi žáky.

Přihlašování