MŠ Pertoldova - provozní informace

Příspěvek rodičů na neinvestiční výdaje MŠ

Při pravidelné celodenní docházce: 850 Kč měsíčně
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku: bezúplatně

Směrnice, kterou se stanoví výše úplaty pro školní rok 2023/2024
Směrnice, kterou se stanoví výše úplaty pro školní rok 2024/2025

Stravné

Dopolední svačina: 10 Kč
Oběd: 27 Kč (nad 6 let 29 Kč)
Odpolední svačina: 9 Kč

Provozní řád školní jídelny mateřské školy - MŠ Urbánkova a MŠ Pertoldova

Vnitřní řád školní jídelny - výdejny mateřské školy Pertoldova