MŠ Točná - provozní informace

Příspěvek rodičů na neinvestiční výdaje MŠ

Při pravidelné celodenní docházce: 700 Kč měsíčně (od 1. 9. 2022 - 800 Kč měsíčně)
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku: bezúplatně

Směrnice, kterou se stanoví výše úplaty pro školní rok 2021/2022
Směrnice, kterou se stanoví výše úplaty pro školní rok 2022/2023

Stravné

Dopolední svačina: 10 Kč
Oběd: 23 Kč (nad 6 let 25 Kč)
Odpolední svačina: 9 Kč

Provozní řád školní jídelny mateřské školy - MŠ Točná do 31. 8. 2022
Provozní řád školní jídelny mateřské školy - MŠ Točná od 1. 9. 2022