MŠ Točná - provozní informace

Příspěvek rodičů na neinvestiční výdaje MŠ

Při pravidelné celodenní docházce: 700 Kč měsíčně
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku: bezúplatně

Směrnice, kterou se stanoví výše úplaty
Příloha č. 3 ke směrnici o úplatě v mateřských školách
Příloha č. 4 ke směrnici o úplatě v mateřských školách
Směrnice, kterou se stanoví výše úplaty pro školní rok 2021/2022

Stravné

Dopolední svačina: 10 Kč
Oběd: 23 Kč (nad 6 let 25 Kč)
Odpolední svačina: 9 Kč

Provozní řád školní jídelny mateřské školy - MŠ Točná