Mezinárodní šetření PISA 2018

Publikováno: 19. 2. 2020, Autor: Administrátor

V polovině měsíce února 2020 nám dorazily výsledky mezinárodního šetření PISA 2018.


Šetření PISA je zaměřeno na patnáctileté žáky. V každé zemi zapojené do šetření proběhlo testování a dotazování žáků na reprezentativním vzorku žáků a škol.

PISA zjišťuje úroveň čtenářskématematické a přírodovědné funkční gramotnosti patnáctiletých žáků ve tříletých cyklech. Hlavní hodnocenou oblastí sedmého cyklu mezinárodního šetření PISA 2018 byla čtenářská gramotnost.

Do tohoto výzkumu bylo organizátorem vybráno 130 základních škol z celé České republiky. Testů se zúčastnili všichni žáci školy narození v roce 2002 - tj. převážně žáci 9.tříd.

Výsledky

Analytická zpráva pro naši ZŠ

9. ročník 2018

Bodové skóre Pořadí naší školy mezi 130 ZŠ
ZŠ v ČR ZŠ 
Na Beránku
Porovnání
Čtenářská gramotnost 458 514 + 56 12. místo
Matematická gramotnost 470 526 + 56 9. místo
Přírodovědná gramotnost 468 514 + 46 15. místo