Možnost doučování - 2019/2020

Publikováno: 30. 9. 2019, Autor: Administrátor

Vážení rodiče, i v letošním školním roce pokračuje úspěšný projekt Doučování zajišťovaného studenty Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, se kterým jste se setkali již v minulých letech.


Univerzita Karlova ve spolupráci s MČ Praha 12, odborem školství, kultury a vzdělávání, zajistila pro žáky ohrožené školním neúspěchem doučování v místě bydliště žáka. Doučují studenti PedF UK, pod supervizí PhDr. Lenky Felcmanové, Ph.D., z katedry speciální pedagogiky PedF UK.

Přihláška bude zaevidována a v případě, že bude nalezen student, který odpovídá potřebám dítěte, budete kontaktováni a bude vám předložena k podpisu smlouva. Účast žáka na doučování je po přihlášení a podepsání smlouvy povinná. Omluvu při onemocnění žáka je nutné doručit OŠK MČ Praha 12 (pagac.zdenek@praha12.cz, tel: 224 028 308) nejpozději do 8 hodin v den, kdy doučování probíhá. Vyplněním přihlášky dává zákonný zástupce výslovný souhlas se zpracováním údajů uvedených v této přihlášce pro organizaci doučování a pro dokladování doučování pro potřeby Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a OŠK, MČ Praha 12. Souhlas je možné kdykoliv odvolat prostřednictvím OŠK MČ Praha 12, oddělení pedagogicko-organizační, pagac.zdenek@praha12.cz, tel: 224 028 308. Osobní a kontaktní údaje budou uchovávány po dobu aktuálního školního roku.

Doučování bude probíhat v místě bydliště dítěte (jiné místo možné ve výjimečných případech po domluvě). Po dobu doučování jsou za dítě zodpovědní rodiče/zákonní zástupci. 1. kolo přihlášek bude uzavřeno 4.10.2019. I po termínu lze posílat přihlášky, ale upřednostněni budou přihlášení z prvního kola (4.10.2019) a případní žáci z minulého školní roku.

Možnosti přihlášení:

1) Formulář k přihlášení naleznete na https://1url.cz/@doucovani_p12 - preferovaný způsob přihlášení

2) QR kód s odkazem na uvedený formulář pro přihlašování, pro načtení QR kódu použijte mobilní telefon

3) Přihláška - *.pdf nebo *.docx