Návštěva v Jezdeckém klubu v Cholupicích

Publikováno: 18. 9. 2016, Autor: Marcela Lazurková

Ve čtvrtek se děti z modré a žluté družiny byly podívat v Jezdeckém klubu v Cholupicích. Co se dozvěděly? Co koně dostávají k „snídani“ a k „večeři“. Ječmen, oves a granule si prohlédly, prozkoumaly rukama i očichaly. Ve stáji navštívily koňské boxy, ve kterých měli koně už přichystanou slámu a seno.


Pro některé děti byla novinkou kokarda. Závodní kůň ji měl na svém boxu. Už teď všichni vědí, že je to taková medaile pro koně a jezdce. U výběhu se děti podivovaly síťkám na hlavách koní. Neměli ji pro parádu, ale chránila jejich oči proti hmyzu. Krmení se dětem moc líbilo a koníkům asi také. Při odchodu jsme si všichni pohladili Kulíška.