Otevření školy od 18.11.2020 - informace 1

Publikováno: 13. 11. 2020, Autor: Administrátor

Vážení rodiče, milí žáci, od 18.11.2020 bude škola částečně otevřena.


Prezenční vyučování je od 18.11. povoleno pro následující třídy: přípravná třída, 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B, 1.T, 2.T, 3.T, 4.T, 5.T.

Hygienická pravidla

  • každý žák musí být vybaven minimálně dvěmi rouškami a sáčkem na jejich uložení
  • při příchodu ke škole a po celou dobu pobytu ve škole, ve školní družině a na školním pozemku je nařízeno používat roušku
  • již při příchodu ke škole je potřeba dodržovat předepsané rozestupy
  • při vstupu do školní budovy použije každý žák dezinfekci rukou
  • prosíme vybavte děti teplejším oblečením, neboť učebny budou v průběhu pobytu dětí intenzivně větrány

Jiným osobám než žákům a pracovníkům školy je vstup do budovy zakázán.

Nástup do školy, oběd, vyzvedávání dětí

Škola bude pro žáky v provozu od 7:40 do 17:00 hodin.
Prosíme, snažte se načasovat čas příchodu ke škole přesně, aby nedocházelo ke zbytečnému kontaktu osob. Žáci budou vcházet do budovy školy až na pokyn pedagogického pracovníka. Doporučujeme první den děti ke škole doprovodit.

Třída  Čas vstupu do školy Oběd Ukončení vyučování Oddělení školní družiny Čas odchodu ze školní družiny
Přípravná 7:50 hodin 11:50 hodin 11:40 hodin VI. - bílá po obědě,
13:15 - 13:30,
15:00 - 17:00
1.A 7:45 hodin 11:50 hodin 11:40 hodin V. - zelená po obědě,
13:15 - 13:30,
15:00 - 17:00
1.B 7:45 hodin 12:00 hodin 11:40 hodin VII. - šedá,
VIII. - hnědá
po obědě,
13:15 - 13:30,
15:00 - 17:00
1.C 7:50 hodin 12:10 hodin 11:40 hodin II. - oranžová,
IX. - růžová
po obědě,
13:15 - 13:30,
15:00 - 17:00
2.A 7:40 hodin 12:20 hodin 12:15 hodin IV. - žlutá po obědě,
13:15 - 13:30,
15:00 - 17:00
2.B 7:40 hodin 12:30 hodin 12:15 hodin III. - červená po obědě,
13:15 - 13:30,
15:00 - 17:00
1.T 7:55 hodin 11:00 hodin 12:30 nebo
ve 14:00 po odpolední škole
ve třídě 1.T 12:30,
14:00,
15:00 - 17:00
2.T 7:55 hodin 11:10 hodin 12:30 nebo
ve 14:00 po odpolední škole
ve třídě 2.T  12:30,
14:00,
15:00 - 17:00
3.T 8:00 hodin 11:20 hodin 12:30 nebo
ve 14:00 po odpolední škole
ve třídě 3.T 12:30,
14:00,
15:00 - 17:00
4.T 8:00 hodin 11:30 hodin 12:30 nebo
ve 14:00 po odpolední škole
ve třídě 4.T 12:30,
14:00,
15:00 - 17:00
5.T 8:05 hodin 11:40 hodin 12:30 nebo
ve 14:00 po odpolední škole
ve třídě 5.T 12:30,
14:00,
15:00 - 17:00

Školní družina

  • Školní družina bude v provozu do 17:00 hodin.
  • Děti budou zařazeny do oddělení tak, aby nedocházelo ke spojování více třídních kolektivů.
  • Z důvodu předepsaných nařízení nelze zajistit provoz ranní školní družiny.
  • Vyzvedávání dětí bude probíhat zavedeným způsobem ve výše uvedených časech.

Školní stravování

Všem žákům daných tříd, kteří jsou přihlášeni od září ke stravování ve školní jídelně, budou automaticky obědy od 18.11. přihlášeny. V případě potřeby odhlásit oběd provádějte odhlášení obvyklými způsoby.
Žákům jiných ročníků není od 18.11. vstup do prostoru školní jídelny povolen.

Další informace

Je zakázána tělesná výchova a zpěv.
Kroužky a podobné zájmové aktivity zatím probíhat nemohou.