Otevření školy od 25.5.2020 - informace 1

Publikováno: 12. 5. 2020, Autor: Administrátor

Vážení rodiče, přinášíme další informace ohledně otevření školy pro žáky 1. - 5.ročníku od 25.5.2020. Žáka je nutné k docházce předem přihlásit do 18.5.2020 do 12:00 hodin.


Vzhledem k současné situaci a s ohledem na rodinné příslušníky, kteří patří do rizikové skupiny, a náročnosti zajištění provozu apelujeme na rodiče, aby zvážili potřebu umístění dítěte do školy. Docházka žáků není povinná. Vzdělávání žáků bude probíhat v obsahu, který škola bude realizovat i v rámci vzdělávání na dálku.

V případě, že se rozhodnete dítě zapsat ke školní docházce, je bezpodmínečně nutné dítě přihlásit pomocí níže uvedeného formuláře do 18.5.2020 do 12:00 hodin. Složení skupin je neměnné po celou dobu od 25.5.2020 do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka je nutné zařadit do skupiny k 25. 5. 2020. V každém případě je tedy žáka nutné k docházce přihlásit do 18.5.2020 do 12:00, pozdější přihlášky není možné akceptovat. 

Přihláška pro žáky programu s prvky Začít spolu          Přihláška pro žáky programu Montessori

Žák musí první den výuky přinést vyplněné čestné prohlášení. V případě nepředložení čestného prohlášení nebude žák do budovy školy vpuštěn.

Vzdělávací aktivity budou probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Jednotlivé skupiny budou vytvořeny podle počtu přihlášených žáků a délky pobytu ve škole. Nelze zaručit přidělení žáků do skupiny s třídní učitelkou a rozdělení žáků podle vzájemných kamarádských vztahů.

  • Provozní doba školy bude od 8:00 do 16:00 hodin. Přesný čas nástupu daného ročníku v intervalu od 7:45 do 8:30 hodin bude určen až po uzavření přihlášek.
  • Ranní školní družina nebude v provozu.
  • Obecně budou probíhat vzdělávací aktivity od 8:00 do 12:00 v předem určené třídě. Od 12:00 do 16:00 budou ve stejné třídě probíhat další aktivity.
  • Není možné používat tělocvičny, také pobyt venku mimo areál školy není v tuto chvíli povolený. Pobyt na školní zahradě bude možné realizovat až podle počtu přihlášených žáků, protože se patnáctičlenné skupiny nesmí potkávat.
  • Stravování bude pravděpodobně zajištěno formou studených balíčků. Vzhledem k tomu, že dospělí nemají přístup do budovy školy, je potřeba počítat s tím, že v případě prvního dne nemoci není možné oběd vydat a propadne. Na další dny je možné obědy odhlásit stejně jako při běžném provozu.

Jiným osobám než žákům a pracovníkům školy je vstup do budovy zakázán.

Prosíme, sledujte další informace na webu školy, které budou zveřejněny v závěru příštího týdne.