Otevření školy od 25.5.2020 - informace 2

Publikováno: 19. 5. 2020, Autor: Administrátor

Vážení rodiče, přinášíme další informace ohledně otevření školy pro žáky 1. - 5.ročníku od 25.5.2020. Informace se týkají pouze již přihlášených žáků. Žáky již není možné přihlašovat.


V současné době probíhá rozdělení žáků do skupin, kdy jejich složení musí být v dopoledních i odpoledních aktivitách neměnné. Při sestavování skupin je tedy nutné upřednostnit zejména hledisko účasti na odpoledních aktivitách, tj. podle délky pobytu ve škole. O přidělení žáka do skupiny budete informováni nejpozději v pátek 22.5.2020. Složení skupin je neměnné po celou dobu od 25.5.2020 do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. 

Žák musí první den výuky přinést vyplněné čestné prohlášení. V případě nepředložení čestného prohlášení nebude žák do budovy školy vpuštěn.

Přesné časy nástupu jednotlivých skupin do školy budou určeny a zveřejněny společně s rozdělením žáků do skupin.

Vyzvedávání žáků ze školy bude možné pouze v "celých" hodinách (tj. ve 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 hodin). Vyzvedávající osoby nemohou z důvodu ochrany zdraví vstupovat do budovy školy. Žáci budou přivedeni k hlavnímu vchodu školy.

Základní podmínky

  • Žák musí první den výuky přinést vyplněné čestné prohlášení. V případě nepředložení čestného prohlášení nebude žák do budovy školy vpuštěn.
  • Žáci před školou musí dodržovat obecné podmínky ochrany zdraví (rozestupy a rouška).
  • Jiným osobám než žákům a pracovníkům školy je vstup do budovy školy zakázán.
  • Každý žák musí mít s sebou každý den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
  • Žák je povinen se v šatně přezout a odložit svrchní oděv.
  • Každý je povinen si předem umýt na určeném místě ruce a použít dezinfekci na ruce.
  • Žáci budou seznámeni dne 25. 5. 2020 se základními hygienickými pravidly a s pravidly pohybu po budově školy.
  • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny a docházky do školy.
  • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Prosíme, sledujte další informace na webu školy, které budou zveřejněny do pátku 22.5.2020.