Otevření školy od 8.6.2020 - informace 3

Publikováno: 05. 6. 2020, Autor: Administrátor

Vážení rodiče, přinášíme další informace ohledně skupinových konzultací pro žáky II.stupně od 8.6.2020. Informace se týká pouze žáků, kteří byli přihlášeni do 3.6.2020.


Vzhledem k počtu přihlášených dětí a faktu, že někteří pedagogičtí pracovníci patří do rizikové skupiny a nemohou tedy nastoupit do vzdělávání v budově školy, nebylo možné zařadit všechny děti na skupinové konzultace k příslušnému učiteli.

Důležité informace

Prosíme, poučte děti o nutnosti používat ochranu úst a nosu a potřebě dodržovat před školou předepsané rozestupy. Prosíme, snažte se načasovat čas příchodu ke škole přesně, aby nedocházelo ke zbytečnému kontaktu osob. Každý žák musí být vybaven minimálně dvěmi rouškami a sáčkem na jejich uložení.

Při vstupu do školy bude žákům měřena teplota a první den bude vybíráno čestné prohlášení. V případě nepředložení čestného prohlášení nebude žák do budovy školy vpuštěn.

Rozdělení žáků do skupin a rozvrh skupinových konzultací - třídy 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 8.C
Skupina Třída Sraz před školou ÚTERÝ  STŘEDA  Učebna
      8:45 - 9:30 9:45 - 10:30 8:45 - 9:30 9:45 - 10:30  
A2 6.A 8:30 M - Ja Aj - Hol Čj - Smo M - Ja 6.A
B2 6.B + 6.C 8:30 Čj - Kru Aj - Jon Aj - Jon M - Fle 6.C
C2 7.A + 7.B 8:35 Čj - Cha M - Bet M - Bet Aj - Tvr 7.B
D2 7.C 8:35 Čj - Hol M - Res M - Res Aj - Hol 7.C
E2 8.A + (9.A) 8:40 M - Res Aj - Kru Aj - Tvr Čj - Vej 8.A
F2 8.B + (9.B) 8:40 M - ZeO Aj - Tvr M - ZeO Čj - Pe 8.B
G2 8.C 8:40 Čj - Pe M - Fle Čj - Pe Aj - ZeO 8.C

Sraz žáků před školou je v uvedeném čase, před školou si je vyzvedne učitel. Prosíme, dodržujte přesný čas nástupu, aby nedocházelo ke shromažďování více žáků před budovou školy. 

Rozdělení žáků do skupin a informace ke skupinovým konzultacím - třídy 6.E, 7.D, 8.D

Žáci třídy 6.E mohou do školy docházet v pondělí a pátek od 9.00 do 12.00 hodin. Sraz žáků před školou je v 8.50 hodin, vyzvedne si je učitel. Probíhat budou převážně konzultace Čj a M, případně závěrečných prací.
Žáci tříd 7.D a 8.D mohou do školy docházet v úterý a ve středu od 9.00 do 12.00 hodin. Sraz žáků před školou je v 8.50 hodin, vyzvedne si je učitel. Probíhat budou konzultace ČJ a M, přírodovědné vycházky a práce na přírodní zahradě.

Sraz žáků před školou je v uvedeném čase, před školou si je vyzvedne učitel. Prosíme, dodržujte přesný čas nástupu, aby nedocházelo ke shromažďování více žáků před budovou školy. 

Děkujeme za pochopení.