Oznámení o konání voleb do školské rady - 2022

Publikováno: 09. 5. 2022, Autor: Administrátor

Na přelomu měsíců května a června 2022 se budou konat volby do školské rady.


V souladu s ustanovením odst. 4 § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a volebním řádem daným usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-100-006-20 vyhlašuji volby do školské rady: Základní školy a mateřské školy Na Beránku v Praze 12 příspěvkové organizace se sídlem Pertoldova 3373/51, Praha 4 – Modřany IČ: 61386685

Počet členů školské rady je stanoven na 6 členů.

Termíny a organizace voleb

A) Volba člena školské rady – zástupce pedagogických pracovníků školy
Volby proběhnou dne 31. 5. 2022 od 13,00 do 14,30 hodin ve sborovně základní školy.

B) Volba člena školské rady – zástupce zákonných zástupců žáků
Volby proběhnou ve dnech 31. 5. 2022 a 1. 6. 2022 ve vstupní hale budovy základní školy.
Dne 31. 5. 2022 od 7,00 do 8,00 hodin a od 14,30 do 16,00 hodin.
Dne 1. 6. 2022 od 13,00 do 14,00 hodin.

Oznámení o konání voleb do školské rady