PISA 2002/2003

Autor: Administrátor

Na jaře roku 2003 byla naše škola vybrána spolu s dalšími 109 základními školami z celé České republiky do mezinárodního výzkumu PISA, jehož cílem je zjišťování znalostí a dovedností patnáctiletých žáků.

Testování prováděli školní inspektoři na vzorku vylosovaných žáků převážně z devátých ročníků naší školy. Testy byly naprosto anonymní, výsledky jednotlivých žáků zůstaly utajeny, proto přinášíme pouze souhrny za školu, které jsme obdrželi. V rámci výzkumu řešili žáci úlohy z matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti a tzv. problémové úlohy. Jak tedy dopadli naši žáci?

Výsledky

9. ročník 2002/2003

Průměrná úspěšnost v % Úspěšnost nejlepšího žáka školy v %
ZŠ v ČR
Na Beránku
Porovnání
Matematická gramotnost 47,5 52,2 + 4,7 95
Problémové úlohy 41,5 40,8 - 0,7 87
Čtenářská gramotnost 53,9 54,9 + 1,0 94
Přírodovědná gramotnost 48,8 47,3 - 1,5 90