PISA 2008/2009

Autor: Administrátor

Mezinárodní výzkum PISA se zaměřuje na porovnání znalostí a dovedností patnáctiletých žáků v oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Projekt realizuje OECD.

V roce 2009 se šetření výrazněji zaměřovalo na čtenářskou gramotnost. Letošní výzkum probíhal v dubnu a květnu a bylo do něj vybráno 134 základních škol z celé České republiky. Testů se zúčastnili všichni žáci školy narození v roce 1993 - tj. převážně žáci 9.tříd.

Výsledky

Analytická zpráva pro naši ZŠ

9. ročník 2008/2009

Průměrná úspěšnost v % Pořadí naší školy mezi 134 ZŠ
ZŠ v ČR
Na Beránku
Porovnání
Čtenářská gramotnost 48,7 62,2 + 13,5 6. místo
Matematická gramotnost 39,1 52,1 + 13,0 2. místo
Přírodovědná gramotnost 47,5 62,7 + 15,2 3. místo