Poptávka

Publikováno: 15. 4. 2018, Autor: Administrátor

Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky a služby s názvem "DODÁVKA A MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ - 2018"


Výzva k podání nabídky
Příloha č.1 - Krycí list nabídky
Příloha č.2 - Čestné prohlášení
Příloha č.3 - Návrh smlouvy

Výzva je zveřejněna od 15.4.2018 do 25.4.2018.

Změna zadávací dokumentace
Úprava Přílohy č.3 - Návrh smlouvy

Změna byla zveřejněna dne 19.4.2018