Přijímací řízení na SŠ - víceletá gymnázia

Informace k přijímacímu řízení na víceletá gymnázia

Informace k přihláškám     Informace k zápisovému lístku

Přijímací řízení probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 353/2016 Sb. (vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)  Žák může podat na denní formu studia dvě přihlášky. Přihlášky vydá žákovi základní škola, ředitel základní školy vyplní a potvrdí na přihláškách výsledky vzdělávání a přihlášky zašle rodičům počátkem měsíce února. Rodiče doručují přihlášku potvrzenou ředitelem základní školy na střední školu do 1.března sami. Pro Vaši snadnější orientaci v procesu přijímacího řízení zveřejňujeme výše i odkazy s detailními informacemi - žáci je také dostanou v tištěné podobě společně s přihláškami.

Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2021/2022 jsou stanoveny na dny:
- čtyřleté obory vzdělání: 1. termín: úterý 12. dubna 2022 a 2. termín: středa 13. dubna 2022,
- obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 1. termín: úterý 19. dubna 2022 a 2. termín: středa 20. dubna 2022,
- náhradní termín pro všechny uvedené obory vzdělání: 1. termín: úterý 10. května 2022 a 2. termín: středa 11. května 2022.

Další informace k přijímacímu řízení

Schola Pragensis 2021

26. ročník veletrhu Schola Pragensis bude podruhé za sebou pouze online. Přehlídka pražských středních a vyšších odborných škol se letos nemůže kvůli pandemii koronaviru pořádat v tradiční prezenční formě, proto se celý veletrh přesunul na internet. Uchazeči o vzdělávání na středních školách a uchazeči o vyšší odborné studium najdou veškeré informace na nové webové adrese www.scholapragensis.online. Veletrh bude doplněn o živá vysílání z Kongresového centra Praha a také ze zapojených škol, pokud to epidemická situace kolem koronaviru dovolí.