Přijímací řízení - výsledky - 2018/2019

V roce 2019 se přijímacího řízení zúčastnilo celkem 67 žáků.


Umístění žáků 9. ročníku 2018/2019

Typ školy Počet žáků
Gymnázia 10
Školy s obchodním a podnikatelským zaměřením 6
Školy se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a cestovní ruch 6
Střední průmyslové a technické školy 19
Školy se zdravotnickým a sociálním zaměřením 3
Školy s uměleckým zaměřením 4
Ostatní střední odborné školy 14
Střední odborná učiliště 5