Přípravná schůzka aktivních rodičů

Publikováno: 08. 12. 2015, Autor: Administrátor

30. 11. 2015 se po konzultačních hodinách sešly čtyři maminky spolu s vedením školy, aby projednaly možnost vytvoření spolku rodičů. Spolek, který by sdružoval rodiče žáků z části školy Začít spolu, by měl být partnerem školy při některých akcích školy a při vytváření různých projektů. Také by spolupracoval se školou v rámci žádostí o granty.


 Maminky měly spoustu konstruktivních nápadů. Dohodly se na dalším postupu. Nejdříve se budou informovat o právních úkonech nutných při založení spolku a spojí se s vedením spolku Montessori CESTA, aby dojednaly případnou další spolupráci obou větví naší školy. Prosíme všechny rodiče, kteří by měli zájem a chuť zapojit se do činnosti našeho spolku, aby sledovali web školy, kde se objeví přesný termín další schůzky. Věříme, že se nás sejde více.