RedbeR - školní redakce

Školní redakce RedbeR má zázemí v modřanské základní škole Na Beránku.

Dává prostor talentům všeho druhu. Učí mladé redaktory zacházet se záznamovými médii, publikovat vlastní reportáže i tvorbu, a také týmové spolupráci mezi žáky napříč ročníky a studijními programy.

Rozvíjí vlastní originální projekty jako je Filmová škola, Muzikanti Na Beránku, Otevírání a zavírání studánky, Plovoucí průřezový seminář, Inspirace Cizinci.

Účastní se projektů jiných pořadatelů, jako například: Příběhy našich sousedů (pro Paměť národa), Bibliobus Oskar, Den Země, semináře Post Bellum, Pěší den, Sázíme stromy, Ptačí hodinka ad.

V rubrice Světozor dlouhodobě sleduje činnost "Eko-semináře" pana učitele Ing. Ivana Štěpky, v rámci kterého redaktoři dokumentují jednotlivé exkurze a terénní cvičení.

Ve specializovaných rubrikách se věnuje studentské literární a výtvarné tvorbě, historiografickému a přírodovědnému bádání i cestopisným glosám.

www.redber.cz

Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12
Pertoldova 3373, 143 00 Praha 4 - Modřany

tel.: +420 244 402 412, linka 46

Zakladatelka redakce Mgr. Martina Jesenská - jesenska.m@naberanku.cz