SCIO - 2016/2017 - 5.ročník

Naše škola se každoročně zúčastňuje testování SCIO. V minulých letech procházeli tímto testováním vždy všichni žáci 6. - 9. ročníku. Letos poprvé se zúčastnili i žáci 5. ročníku. Testů z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů se zúčastnili všichni přítomní žáci a jejich výsledky byly srovnány se vzorkem téměř 13 500 žáků z celé České republiky.


5. ročník 2016/2017

Průměrná čistá úspěšnost   Percentil
v rámci ČR
ZŠ v ČR
Na Beránku
Porovnání
Český jazyk 39,2 43 + 3,8 52
Matematika 46,6 46 - 0,6 48
Obecné studijní předpoklady 39,9 49 + 9,1 56

 

Nejúspěšnější žáci školy

(dle percentilu)

Český jazyk: Anna Fialová - 99, Ema Klementová - 99, Matyáš Mráček - 99, Jorika Thea Slámová - 91, Markéta Zimová - 91
Matematika: Matyáš Mráček - 100, Ema Klementová - 98, Anna Fialová - 96, Eva Jelinková - 96, Ester Fialová - 94, Martin Třasák - 93
Obecné studijní předpoklady: Matyáš Mráček - 99, Anna Fialová - 96, Kateřina Rendová - 95, Ferdinand Čejka - 94, Ema Klementová - 94, Lukáš Derganz - 91, Eva Jelinková - 90, Matyáš Mlíka - 90

Počet žáků školy s daným percentilem

Anglický jazyk (SCATE)

Dále se všichni žáci 5. ročníku zúčastnili testování anglického jazyka (SCATE) a  jejich výsledky byly srovnány se vzorkem téměř 8 000 žáků z celé České republiky.

Žáci, kteří splňují očekávané výstupy pro 5. ročník. Pruh znázorňující naši školu je rámovám všemi zúčastněnými žáky daného ročníku:

Dosažené úrovně znalostí (dle evropského referenčního rámce pro jazyky): 

 

Nejúspěšnější žáci, kteří dosáhli úrovně A2: Jakub Šmejkal, David Vanek, Lukáš Derganz, Eva Klementová, Matyáš Mráček, Lukáš Muzić, Jonatan Macháně, Adéla Tobišková, Ella Rose Nellis