SCIO - 2022/2023 - 5.ročník

Ve školním roce 2022/2023 jsme se opět zapojili do projektu společnosti SCIO s názvem Národní testování. Žáci 5. ročníku se zúčastnili srovnávacích testů z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Jejich výsledky byly srovnány se vzorkem cca 14 000 žáků z celé České republiky.

5. ročník 2022/2023

Průměrná čistá úspěšnost   Skupinový percentil
v rámci ČR
ZŠ v ČR ZŠ 
Na Beránku
Porovnání
Český jazyk 38 34 - 4 46
Matematika 36 37 + 1 54
Obecné studijní předpoklady 37 38 + 1 53

 

Počet žáků školy s daným percentilem