SCIO - 2022/2023 - 9.ročník

Ve školním roce 2022/2023 jsme se opět zapojili do projektu společnosti SCIO s názvem Národní testování. Žáci 9. ročníku se zúčastnili srovnávacích testů z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Jejich výsledky byly srovnány se vzorkem cca 19 000 žáků z celé České republiky.

9. ročník 2022/2023

Průměrná čistá úspěšnost   Skupinový percentil
v rámci ČR
ZŠ v ČR ZŠ 
Na Beránku
Porovnání
Český jazyk 35 38 + 3 56
Matematika 29 34 + 5 59
Obecné studijní předpoklady 35 40 + 5 55

 

Počet žáků školy s daným percentilem