Stanovená hygienická pravidla platná od 1.9.2020

Publikováno: 31. 8. 2020, Autor: Administrátor

V souvislosti s potřebnými hygienickými opatřeními přinášíme stanovená hygienická pravidla při pobytu ve škole.


 • vstup do školy pro žáky je možný od 7:40 do 7:55 hodin hlavním vchodem (ranní školní družina je v provozu od 6:30 hodin) 
 • žák do školy přichází vybaven rouškou nebo jinou ochranou dýchacích cest, podle aktuální situace má povinnost ji správně používat ve společných prostorách školy 
 • ve vestibulu je umístěn bezdotykový dávkovač dezinfekce

Základní pravidla bezpečného chování před vstupem do třídy:

 • žáci před školou musí dodržovat obecné podmínky ochrany zdraví
 • jiným osobám než žákům a zaměstnancům do školy není vstup do školy povolen
 • žák je povinen se v šatně přezout a odložit svrchní oděv
 • každý je povinen si před vstupem do třídy umýt na určeném místě ruce a použít dezinfekci na ruce

Základní hygienická pravidla a pravidla pohybu po budově školy:

 • žák je povinen dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla
 • žák si pravidelně dezinfikuje a myje ruce
 • hygienické přestávky tráví žák na určeném místě ve třídě
 • na toaletu je vhodné chodit tak, aby tam nedocházelo k velké kumulaci žáků
 • žák zůstává ve vyhrazené třídě a pohyb do ostatních částí školy je povolen pouze podle pokynů vyučujícího (s jeho doprovodem)
 • osoby s příznaky infekce dýchacích cest nemají do školy přístup, v případě, že žák vykazuje příznaky infekčního onemocnění, je izolován od ostatních a zákonný zástupce je o této skutečnosti neprodleně informován
 • v případě výskytu onemocnění covid 19 bude postupováno podle pokynů HS hl. m. Prahy, o vzniklé situaci, následných krocích v provozu školy (stanovených HS hl. m. Prahy) a o případné úpravě způsobu vzdělávání informujeme neprodleně žáky a zákonné zástupce zavedenými způsoby elektronické komunikace a na webových stránkách školy