Stávka - 27. 11. 2023

Publikováno: 20. 11. 2023, Autor: Administrátor

Vážení rodiče, v pondělí 27. 11. 2023 se připojí naše škola do stávky.


Základní škola, mateřské školy, školní družina i jídelny všech zařízení budou uzavřeny v době od 6,30 do 17 hodin. Ke stávce se připojilo 98,8 % ze 180 zaměstnanců školy, škola tedy není schopna z organizačních důvodů zajistit provoz v uvedený den.

V případě, že bude celostátní stávka odvolána, budeme Vás informovat na webových stránkách školy. Děkujeme za pochopení.

Níže uvádíme informace odborové organizace školy.

Vážení rodiče, v pondělí 27. 11. 2023 se připojí naše škola do stávky. Základní škola, mateřské školy, školní družina i jídelny všech zařízení budou uzavřeny v době od 6,30 do 17 hodin.

Přestože jistě sledujete dění, které všemu předcházelo, dovolte nám krátce Vás seznámit s důvody stávky. Věříme, že našim společným zájmem je zajištění kvalitního vzdělání pro Vaše děti a vytvoření co nejpříznivějších podmínek k tomu, abychom tohoto cíle dosáhli. Jsme si vědomi složité finanční situace státu. Je však zřejmé, že současná plánovaná úsporná opatření mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání, a tomu chceme zabránit. Nelze šetřit na nepravém místě. Výdaje státu na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí.

Důvody, proč Českomoravský odborový svaz vyhlásil výstražnou stávku, jsou jednoznačné. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce. To znamená především omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, dále zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů a možná i likvidaci malotřídek. Snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Snížení finančních prostředků by rovněž omezilo pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání. Pokud se naplní avizované škrty počtu nepedagogických pracovníků, bylo by velmi těžké zajistit provoz škol. Ve svém důsledku to může mít vliv na kvalitu a dostupnost školního stravování. Z výše uvedených důvodů vyplývá, že důvodem stávky nejsou platy učitelů. Chceme zabránit celkovému snižování výdajů na vzdělávání. Určitě pochopíte, že bojujeme za Vaše děti a stávku svým přístupem podpoříte.

Za odborovou organizaci ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 dne 20. 11. 2023 Mgr. Kateřina Žežulková.