The Prague British School - možnost udělení stipendií

Publikováno: 08. 2. 2019, Autor: Administrátor

Informace je určena zákonným zástupcům žáků, kteří se narodili v termínu od 1.9.2004 do 31.8.2005 a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 12


Průvodní dopis

Vyhlášení řízení o udělování stipendií

Pravidla pro udělování stipendií

Žádost o stipendium

Stránky školy

Informace na stránkách MČ Praha 12