The Prague British School - možnost udělení stipendií

Publikováno: 13. 1. 2022, Autor: Administrátor

Informace je určena zákonným zástupcům žáků, kteří se narodili v termínu od 1.9.2006 do 31.8.2008 a mají trvalý pobyt na území MČ Praha 12


Vyhlášení řízení o udělování stipendií

Pravidla pro udělování stipendií

Žádost o stipendium

Stránky školy