Účastníci mezinárodní konference Škola pro všechny na návštěvě v Začít spolu

Publikováno: 06. 4. 2016, Autor: Kateřina Žežulková

Dne 16. března navštívila naši školu v rámci mezinárodní konference početná skupina pedagogů. Přišli se seznámit s prostředím školy, způsobem výuky, ale především chtěli načerpat zkušenosti se začleňováním jakkoliv znevýhodněných dětí do výuky Začít spolu. Účastníky přišel pozdravit i místostarosta Mgr. Zbyněk Boublík. 


Návštěvníci byli mile překvapeni organizací center aktivit, pestrostí forem práce v centrech i neobvyklým rozmístěním nábytku v našich třídách. Dozvěděli se o tom, že práce ve skupinkách vede děti k samostatnosti a zodpovědnosti za řešení úkolů a že děti práce v centrech baví. Zajímali se i o začleňování rodičů do výuky, o hodnocení dětí a samozřejmě i o vhodnost začlenění dětí se znevýhodněním do našeho programu. Dozvěděli se, že začlenit dítě se specifickými poruchami učení nebo s nějakým druhem fyzického či psychického postižení není v programu Začít spolu nic neobvyklého.

Pro naše děti je běžná kooperace a tolerance, navíc často dětem při práci pomáhá i asistent pedagoga.

Naši pedagogové prošli celou řadou odborných školení o tom, jak pracovat se znevýhodněnými dětmi, aby se v prostředí školy cítily bezpečně a byly podle svých možností úspěšné. Se vzděláváním a výchovou těchto dětí máme bohaté zkušenosti.

Někteří pedagogové navštívili i děti ve třídách a výuka je opravdu oslovila. Diskutovali s našimi učiteli, zajímali se o organizaci dne, líbily se jim relaxační zóny na chodbách i to, jak je děti aktivně využívají. Velmi je zaujal například program Zipy, do kterého jsou zapojeny naše 1. třídy. Program se týká řešení různých životních situací – vztahů ve třídě, šikany, problémů v rodině atd. Obdivovali nástěnku z akce ZE-MĚ-MY i velkou volnost dětí při výzdobě školy.

Pedagogové od nás odcházeli spokojeni a plní nových podnětů. Přijďte se i vy podívat, jak se u nás pracuje a že inkluzivní vzdělávání je pro nás běžnou praxí.