Vysvědčení za I. pololetí školního roku 2020/2021

Publikováno: 27. 1. 2021, Autor: Administrátor

Vážení rodiče, milí žáci, zveřejňujeme informace o vydání vysvědčení za I. pololetí školního roku.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatřením obecné povahy prodloužilo termín pro předání vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení za období 1. pololetí školního roku 2020/2021 až na dobu, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vyučování.

Žáci, kterým je v posledním týdnu měsíce ledna povolena prezenční výuka, obdrží výpis z vysvědčení ve čtvrtek 28.1.2021 osobně. Pokud nebude některý z těchto žáků tento den ve škole přítomen, obdrží výpis z vysvědčení po skončení jeho nepřítomnosti ve škole.

Žáci, kterým není v posledním týdnu měsíce ledna povolena prezenční výuka, obdrží osobně výpis z vysvědčení do třech dnů od data, kdy jim bude povolena prezenční výuka a nastoupí do školy. Výsledky hodnocení u těchto žáků budou rodičům zpřístupněny v průběhu dne 28.1.2021 buď prostřednictvím e-mailové zprávy (třídy Montessori) nebo prostřednictvím systému Bakaláři (ostatní třídy).

Návod k zobrazení pololetního hodnocení žáka v systému Bakaláři
K zobrazení pololetní klasifikace využívejte webový prohlížeč, mobilní aplikace nemusí na všech zařízeních fungovat spolehlivě.

Děkujeme za pochopení.