Webové stránky k přijímacímu řízení na SŠ

Publikováno: 16. 11. 2023, Autor: Administrátor

Vážení rodiče, MŠMT ČR spustilo nové webové stránky k přijímacímu řízení.


Stránky budou hlavním zdrojem informací, které s novým systémem průběhu a přijímání do středních škol a konzervatoří souvisí. Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi. Zahrnou návody, jak v přijímacím řízení postupovat, metodické a informační přehledové materiály, harmonogram přijímacího řízení a další dokumenty s přijímacím řízením související. Prostřednictvím webových stránek bude také zpřístupněn informační systém, který umožní:

  • plně elektronické přihlašování uchazečů nebo vytvoření listinné podoby přihlášky prostřednictvím výpisu z informačního systému,
  • prostředí pro administraci úkonů mezi střední školou a konzervatoří a Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV),
  • rozřazování uchazečů do středních škol a konzervatoří,
  • zveřejnění výsledků.

Webové stránky jsou dostupné na odkaze: www.prihlaskynastredni.cz.