Základní informace ke školnímu roku 2019/2020

Publikováno: 20. 8. 2019, Autor: Administrátor

Vážení rodiče, milí žáci,

prosíme, věnujte pozornost informacím k novému školnímu roku.


Stránky školy budou aktualizovány, další informace se zde budou objevovat postupně.. 

Základní informace rodičům žáků školy pro školní rok 2019/2020.

Informace pro žáky 1. tříd.

Informace pro žáky 2. - 9. tříd.

Rozdělení žáků 1. ročníku do jednotlivých tříd

Směrnice, kterou se stanoví podmínky úplaty ve školní družině
Kritéria pro přijímání dětí do školní družiny pro školní rok 2019/2020
Přihláška do školní družiny
Program s prvky Začít spolu
Program Montessori

Provozní řád školní jídelny platný od 1.9.2019
Přihláška k odběru obědů ve školní jídelně