Změny v rozvrhu

Změny v rozvrhu hodin najdete v elektronické žákovské knížce