Informace rodičům žáků 9.ročníku

Publikováno: 10. 9. 2019, Autor: Administrátor

Vážení rodiče, PPP - pracoviště Praha 4 – Modřany, Barunčina 11 nabízí pro Vaše dítě vyšetření v rámci jeho profesionální orientace s ohledem na volbu vhodné střední školy.


Vyšetření je vhodné a přínosné primárně pro žáky, kteří nemají vyjasněnu volbu dalšího vzdělávání.

Postup:

  • Přihlásit se na pracovišti PPP Barunčina na telefonu 241 772 412, 241 774 672 do 30.9.2019.
  • Oznámit přihlášení škole (třídní učitelce), ta předá žákovi formulář dotazníku pro rodiče a formulář informovaného souhlasu s uchováním osobních dat, které jsou nezbytnou součástí vyšetření (při přihlášení pravděpodobně dostanete informaci, že dotazník vydá výchovný poradce, u nás vydají třídní učitelky). Materiály je možné také vytisknout na této stránce.
  • V určený den (během října nebo listopadu) se sejdou přihlášení žáci podle počtu přihlášených buď ve škole, nebo v PPP a v průběhu dne vypracují test (za přítomnosti pracovníka PPP). Vyšetření trvá cca 4 hodiny.
  • S sebou budou žáci mít:
    • vyplněný dotazník a formulář informovaného souhlasu (bez nich není možné vyšetření provést),
    • psací a rýsovací potřeby.
  • Vyšetření je bezplatné a proběhne v říjnu – listopadu - podle počtu přihlášených buď na jednotlivých školách, nebo v poradně, trvá cca 4 hodiny, obsahuje vyšetření rozumových schopností, zájmů a osobnosti, žákovi a rodičům může pomoci při profesionální orientaci dítěte.
  • Po vyhodnocení testů (pravděpodobně v listopadu) bude s rodiči za přítomnosti dítěte proveden rozbor se závěry a doporučeními buď u nás ve škole nebo v PPP dle rozpisu na pozvánce.

Pozn.: Škola zajišťuje organizaci, výsledky neobdrží, jedná se o interní spolupráci mezi PPP a rodiči.

Dotazník pro rodiče - žák musí přinést vyplněný k testování

Informovaný souhlas - žák musí přinést vyplněný k testování