Poptávky

Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky a služby s názvem "DODÁVKA A MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ - 2018"

Výzva k podání nabídky
Příloha č.1 - Krycí list nabídky
Příloha č.2 - Čestné prohlášení
Příloha č.3 - Návrh smlouvy

Výzva je zveřejněna od 11.6.2018 do 24.6.2018.