Poptávky

Nákup konvektomatu

Zveřejněno od 8. 11. 2023 do 21. 11. 2023.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list
Příloha č. 2 - Čestrné prohlášení
Příloha č. 3 - Návrh kupní smlouvy

Doplnění č. 1 výzvy - zveřejněno dne 13. 11. 2023