Pronájmy - ceník

Přehled minimálních cen za pronájmy nebytových prostor od 1. 9. 2022 (za "hodinové" pronájmy od 1. 9. 2022)

Nebytový prostor  Plocha v m2  Cena za hodinu pronájmu v Kč 
Děti a mládež do 18-ti let Dospělí nad 18 let
velká tělocvična 648 198,- Kč 368,- Kč
malá tělocvična 216 139,- Kč 256,- Kč
aula 190 150,- Kč 300,- Kč
velká učebna 92 114,- Kč 179,- Kč
střední učebna 70 79,- Kč 132,- Kč
malá učebna 36 40,- Kč 59,- Kč
kabinet 22 30,- Kč nepronajímá se

1. Celková částka je součtem nájemného a služeb a pro potřeby účetnictví školy bude rozdělena na nájemné a služby podle vniřní kalkulace organizace.

2. Valorizace nájemného
Nájemné bude valorizováno vždy od 1. 4. běžného roku dle usnesení RMČ Praha 12, a to na celé Kč (matematické zaokrouhlování).

3. Úprava cen za služby
Ceny za služby budou upraveny vždy od 1. 4. běžného roku dle výdajů za předešlý kalendářní rok.

Přehled minimálních cen za pronájmy nebytových prostor od 1. 9. 2022