Školská rada

Školská rada

1.6.1996 byla MČ Praha 12 na ZŠ zřízena školská rada. Ve své činnosti se jednak řídí úkoly stanovenými zákonnou normou (zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - školský zákon), jednak s ředitelem školy projednává běžné výchovně vzdělávací, provozní a organizační záležitosti školy.

Jednací řád

Složení školské rady

Zástupci Jméno Kontakt
Zákonní zástupci žáků  PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D ondrej@neumajer.cz
Ing. Jana Nevolová Pektorová jana.pektorova@centrum.cz
Pedagogičtí pracovníci školy  PaedDr. Miroslava Veselíková veselikova.m@naberanku.cz
Mgr. Jana Janoušková janouskova.j@naberanku.cz
MČ Praha 12  Ing. Matěj Mlčoch matej.mlcoch@pirati.cz
PhDr. Bc. Mgr. Břetislav Voženílek, MBA vozenilek.bretislav@centrum.cz

Zápisy z jednání školské rady

Zápis ze dne 10. 06. 2019

Zápis ze dne 25. 03. 2019     Zápis ze dne 05. 11. 2018     Zápis ze dne 16. 10. 2017     Zápis ze dne 09. 05. 2017

Zápis ze dne 24. 10. 2016     Zápis ze dne 27. 06. 2016     Zápis ze dne 14. 03. 2016     Zápis ze dne 26. 10. 2015

Zápis ze dne 16. 03. 2015     Zápis ze dne 12. 01. 2015     Zápis ze dne 22. 09. 2014     Zápis ze dne 03. 03. 2014

Zápis ze dne 24. 02. 2014     Zápis ze dne 14. 10. 2013     Zápis ze dne 13. 05. 2013     Zápis ze dne 04. 03. 2013

Doplňovací volby do školské rady

Volba člena voleného zákonnými zástupci nezletilých žáků

Volby byly zahájeny dne 30.5.2019 a ukončeny dne 31.5.2019.
Podle čl. 5, odst. 2 Volebního řádu pro volby členů do školské rady (Příloha č. 1 usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-062-046-16) se za platné považují volby, kterých se účastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob, jinak se volby opakují. Voleb se zúčastnilo 12,21 % oprávněných voličů, tudíž se volby budou opakovat. Termín opakovaných voleb stanoví ředitel školy na měsíc červen 2019.

Volba člena voleného pedagogickými pracovníky

Volby se konaly dne 30.5.2019.
Do voleb se přihlásil jediný kandidát paní Mgr. Jana Janoušková. Ve volbách bylo odevzdáno 55 platných hlasů, což činí 54,5 % oprávněných voličů. Do školské rady byla za člena voleného pedagogickými pracovníky zvolena Mgr. Jana Janoušková.

Opakované volby do školské rady

Oznámení o opakovaných volbách do školské rady
Představení kandidátů