Školská rada

Školská rada

1.6.1996 byla MČ Praha 12 na ZŠ zřízena školská rada. Ve své činnosti se jednak řídí úkoly stanovenými zákonnou normou (zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - školský zákon), jednak s ředitelem školy projednává běžné výchovně vzdělávací, provozní a organizační záležitosti školy.

Složení školské rady

Zástupci Jméno Kontakt
Zákonní zástupci žáků  PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D ondrej@neumajer.cz
Ing. Jana Nevolová Pektorová jana.pektorova@centrum.cz
Pedagogičtí pracovníci školy  PaedDr. Miroslava Veselíková veselikova.m@naberanku.cz
Mgr. Jana Janoušková janouskova.j@naberanku.cz
MČ Praha 12  Mgr. Ivan Jurka ivan.jurka@post.cz
PhDr. Bc. Mgr. Břetislav Voženílek, MBA vozenilek.bretislav@centrum.cz

Jednací řád

Zápisy z jednání školské rady

Zápis ze dne 16. 10. 2017
Zápis ze dne 9. 5. 2017

Zápis ze dne 24. 10. 2016
Zápis ze dne 27. 6. 2016
Zápis ze dne 14. 3. 2016
Zápis ze dne 26. 10. 2015
Zápis ze dne 16. 3. 2015
Zápis ze dne 12. 1. 2015
Zápis ze dne 22. 9. 2014
Zápis ze dne 3. 3. 2014
Zápis ze dne 24. 2. 2014
Zápis ze dne 14. 10. 2013
Zápis ze dne 13. 5. 2013
Zápis ze dne 4. 3. 2013

Volby do školské rady

Zápis o doplňujících volbách do školské rady - březen 2018