Setkání odborníka s rodiči a veřejností k projektu Rovný přístup Na Beránku

Publikováno: 10. 1. 2023, Autor: Administrátor

Vážení rodiče a přátelé školy, zveme Vás na setkání konané v rámci projektu Rovný přístup Na Beránku dne 18.1.2023 v 15:00 hodin.


Tématem setkání s rodiči a veřejností je podpora školní komunity, posílení vazeb jejích členů a společná práce na dalším rozvoji školy jako komunitního aktéra v nejširším slova smyslu. Aktivita cílí na zájem o dění a řešení problémů dané lokality. Setkání proběhne formou řešitelského workshopu, který bude uveden krátkou prezentací ze strany odborníka. Smyslem setkání je budovat komunitní vazby, posbírat co nejširší paletu idejí, přání a nápadů. Primárním tématem prezentace a následné diskuze bude začlenění ukrajinských žáků v naší škole, způsoby práce s nimi, jejich hodnocení a budoucnost ve smyslu přechodu na vyšší stupeň vzdělávání.

Komunitně-osvětové setkání s rodiči a veřejností proběhne dne 18.1.2023 od 15:00 v přírodovědné učebně školy na patře A4.

Všechny zájemce srdečně zveme, vedení školy