Veřejná zakázka malého rozsahu

Publikováno: 16. 5. 2022, Autor: Administrátor

Oprava sociálních zařízení budově MŠ Urbánkova - 2022


zveřejněno od 16. 05. 2022 do 02. 06. 2022

Výzva k podání nabídky
Příloha 1 - krycí list nabídky
Příloha 2 - čestné prohlášení
Příloha 3 - návrh smlouvy o dílo
Příloha 4 - položkový rozpočet - výkaz výměr
Příloha 5 - projektová dokumentace interiéru