Výsledky opakovaných voleb do školské rady

Publikováno: 27. 6. 2019, Autor: Administrátor

Opakované volby do školské rady Volby byly zahájeny dne 20.6.2019 a ukončeny dne 21.6.2019.


Do voleb se přihlásili dva kandidáti pan RNDr. Aleš Balík, Ph.D a paní Ing. Jana Nevolová Pektorová. Ve volbách bylo odevzdáno 284 platných hlasů, což činí 22,24 % oprávněných voličů. Pan RNDr. Aleš Balík, Ph.D získal 115 hlasů a paní Ing. Jana Nevolová Pektorová 169 hlasů. Do školské rady byla za člena voleného zákonnými zástupci nezletilých žáků zvolena ng. Jana Nevolová Pektorová. Ke zvolení blahopřejeme.

Zároveň děkujeme všem voličům za účast při volbách.