Noví žáci - odklad

Odklad školní docházky

V případě, že budete žádat o odklad školní docházky k 1. 9. 2024, bude třeba k materiálům potřebným k zápisu k základnímu vzdělávání dodat níže uvedené dokumenty. Součásti žádosti o odklad školní docházky jsou dvě odborná posouzení, tj. posouzení oprávněnosti odkladu školní docházky příslušným školským poradenským zařízením a odborným lékařem nebo příslušným školským poradenským zařízením a klinickým psychologem. Vzhledem k dlouhým objednacím lhůtám ve školských poradenských zařízeních doporučujeme včasné objednání do těchto zařízení.

Formulář žádosti o odklad školní docházky          Informace k odkladu školní docházky

Dokumenty k odkladu školní docházky

K odkladu školní docházky je potřeba předložit uvedené dokumenty.

1) Vyplněnou žádost o odklad školní docházky.
Formulář žádosti

2) Originály dvou odborných posudků.
Součásti žádosti o odklad školní docházky jsou dvě odborná posouzení, tj. posouzení oprávněnosti odkladu školní docházky příslušným školským poradenským zařízením a odborným lékařem nebo příslušným školským poradenským zařízením a klinickým psychologem. Bez těchto dokumentů nemůže být odklad školní docházky vyřízen.

Žádost je třeba doručit škole do 30. 4. 2023 jedním z uvedených způsobů:
- osobně přímo u zápisu nebo mimo zápis po předchozí domluvě,
- datovou schránkou - IDDS: 79ytdjy,
- poštou - adresa: ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 - Modřany,
- e-mailem s ELEKTRONICkÝM podpisem (nepostačuje prostý e-mail) - e-mail: naberanku@naberanku.cz.

Vzhledem k delším objednacím lhůtámí pracovišť, která vyřizují odborné posudky, může nastat situace, že se Vám nepodaří odevzdat do 30. 4. 2023 obě odborná posouzení. V tomto případě je potřeba odevzdat do 30. 4. 2023 vyplněnou žádost a oba posudky dodat škole později v nejbližším možném termínu bez zbytečného prodlení.

Doplňující informace

Zajištění vzdělávání pro děti, kterým bude udělen odklad školní docházky
Pokud ředitel školy vydá rozhodnutí o odkladu školní docházky, zajistěte pro své dítě ve školním roce 2023/2024 buď docházku do mateřské školy, nebo do přípravné třídy základní školy.

Ve školním roce 2023/2024 plánujeme otevřít v ZŠ Na Beránku přípravnou třídu.